Brilliant Ideas to nonkonformistyczne i awangardowe podejście do tematu, idealizm i wiara w idee wyjątkowego znaczenia natury, tradycyjnego rzemiosła, fair trade, hand made, życia bio, eko, organic. Przywiązanie do rzeczy związanych z materią ale i rozwojem ducha.